Amir Muhammad

Amir Muhammad

Amir Muhammad 2000ஆம் ஆண்டு மலேசியாவின் முதல் டிஜித்தல் படத்தை எழுதி இயக்கியவர். இதன் மூலம் நாட்டின் புகழ்பெற்ற இயக்குனராக வலம் வந்த இவர் எதிர்மறையான கருத்துகளை முன் வைத்து தனித்தியங்கினார். மற்ற இயக்குனர்களிலிருந்து தனித்துவம் வாய்ந்த இவரின் கதைகள் அனைத்தும் மலேசியாவில் நடக்கக்கூடிய சமுதாய மற்றும் அரசியல் பிரச்சனைகளை மையமாகக் கொண்டவை. இவரின் படைப்புகள் நிறைய விருதுகளைப் பெற்றுள்ளன. அவற்றுள் சண்டேண்ஸ் மற்றும் பெர்லீன் திரைப்பட விழாக்கள் குறிப்பிடத்தக்கது. ‘அப்ப காபார் ஓராங் கம்போங்’ மற்றும் ‘த லாஸ்ட் கம்யுனிஸ்ட்’ எனும் திரைப்படங்கள் மலேசியாவில் திரையிட தடைசெய்யப்பட்டது. 2008ஆம் ஆண்டு இத்தாலி நாட்டில் பிசாரோ திரைப்பட விழாவில் Amir Muhammad இயக்கிய திரைக்காவியங்கள் தொகுப்பாகத் திரையிடப்பட்டன. மேலும், இவர், ‘மலேமேல்’ மற்றும் ‘போப் த எட்ஜ்’ ஆகிய நாளிதழ்களில் சிறப்பு எழுத்தாளராகப் பல அரசியல் கட்டுரைகளையும் எழுதியுள்ளார். அண்மையில் இவர், ‘மாத்தாரி புக்ஸ்’ எனும் தயாரிப்பு நிறுவனத்தைத் துவக்கியுள்ளார். அண்மையில், அரசியல் வாக்குறுதிகள் என்ற கருத்தை மையமாகக் கொண்டு ‘மலேசியன் போலிதிக்கன்ஸ் சே த டார்னெஸ்ட் திங்ஸ்’ எனும் தலைப்பில் இவர் எழுதிய தொகுப்பு மக்களிடையே நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றுத் தந்தது.

மேற்கொண்ட

பங்கிடுதல்

வார்த்தையை விரிவாக்க உதவுங்கள்!